Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
دوشنبه 18 اسفند 1399 - 19:10

2
اسفند
آشپزخانه ها سلامت نگر شوند ( قسمت دوم)

آشپزخانه ها سلامت نگر شوند ( قسمت دوم)

گفت و گوی اختصاصی زندگی آنلاین با دکتر سید علی کشاورز در خصوص انتقاد از فرهنگ پخت وپز

گفتگو: رضا حسینمرد ی

 

تحریریه زندگی آنلاین : امروزه علم تغذیه و ابعاد پیرامون آن به عنوان یک دانش فراگیر از تولد تا مرگ موجودات زنده، جهت بهبود روند رشد و نمو مورد توجه ویژه قرار گرفته و به آن استناد می‌شود.

آدم از بدو خلقت و تولد بنا به نیاز تغذیه‌ای خود، پیوسته در ابهامات غذایی زندگی کرد، خام‌خوار بود و هرچه به دستش می‌رسید می‌خورد! ولی با کشف آتش و آموختن اینکه پختن غذا در بهبود فرآیند کیفی تغدیه تا چه حد موثر است، همچنین اینکه هر چیزی خوردنی نیست و هر چیزی را نباید خورد، زندگی او تا امروز دستخوش تغییرات متعدد شد.

 شاید بتوان گفت که دانش تغذیه و توجه به رژیم‌های غذایی عمری کمتر از یک قرن دارد.

د ر مورد  مصرف الکل و ارتباط آن با کبد  چرب نیز بفرمایید .

متاسفانه ارتباط نزد یکی بین مصرف الکل و بروز کبد  چرب وجود  د ارد . خیلی از کسانی که کبد  چرب د ارند ، مصرف الکل نیز د ارند . سوءمصرف الکل د ر کشور بالا است و متاسفانه الکل غلیظ هم مصرف می‌کنند !

 بیشتربخوانید:

آشپزخانه ها سلامت نگر شوند ( قسمت اول)

 

چه نوع لبنیاتی توصیه می‌کنید ؟

لبنیات کم‌چرب توصیه می‌شود. 

بهترین غذا برای افراد  د ارای عارضه کبد  چرب چیست؟

بهترین غذا برای پاک کرد ن کبد  چرب، خوراک لوبیا، خوراک عد س (عد سی)، خوراک ماش است.

سرکه سیب برای لاغری مؤثر است؟ تصور می‌شود  چربی‌سوز است؛ ناشتا می‌خورند ؟ می‌گویند  بعد  از خورد ن غذای چرب خورد ن آبلیمو چربی‌سوزی می‌کند ... . نظر شما چیست؟

این‌ها خیال باطل است. کسی که قصد  لاغری د ارد  اگر به امید  چربی‌سوزی باشد ، حتی یک گرم هم کم نخواهد  کرد . اگر کسی بخواهد  مکمل و د اروهای چربی سوز و د فع چربی مصرف کند ، شرط اول این است که توصیه‌های غذایی و رژیم را مو به مو رعایت کند . د ر موارد ی بعد  از چند  ماه رژیم به شرط اینکه فشار خون ند اشته باشند  یا مشکل طپش قلب و آریتمی ند اشته باشند ، قهوه و کافئین به عنوان محرک خوبی برای بالا برد ن سوخت و ساز توصیه می‌شود .

اگر فرد ی د ر شرایط میهمانی و پرخوری، برخی اوقات از د اروی چربی‌سوز استفاد ه کند  مشکلی نیست، اما اگر بخواهد  د ائم مصرف کند  با مشکلات جد ی از جمله د فع ویتامین‌ها و املاح ضروری که د ر چربی محلول‌اند ، مواجه خواهد  شد .

مکمل د یگری که حاصل عصاره لوبیا سفید  است به عنوان آنتی‌آمیلاز، هضم نشاسته را طولانی خواهد  کرد  و د یر‌تر معد ه تخلیه شد ه و فرد  د یرتر احساس گرسنگی خواهد  کرد . این مکمل کم عارضه است، ولی د ر اصل رژیم اصولی و علمی مورد  توجه است.

 

تحرک و ورزش کافی چقد ر اهمیت د ارد ؟

بی‌شک تحرک و ورزش د ر طول روز می‌تواند  د ر کنار رژیم مناسب موجب کاهش وزن و تناسب اند ام شود . به‌طور روزانه نیم ساعت تا یک ونیم ساعت ورزش هوازی مانند  پیاد ه‌روی، شنا، ترید میل کمک فراوانی خواهد  کرد . کمتر از این مقد ار تحرک نقش موثری ند ارد .

 

د ر افراد  با چربی خون بالا چگونه باید  رفتار کرد ؟

ما د و نوع چربی د اریم. یکی تری‌گلیسیرید  و د یگری کلسترول که متاسفانه اگر تری‌گلیسیرید  برای مد تی بالا بماند ، کلسترول را نیز افزایش خواهد  د اد . افراد ی که تری‌گلیسیرید  بالا د ارند  اغلب به د لیل مصرف قند  بالا و د ر اصل بالا بود ن قند  خون د چار این عارضه افزایش چربی خون شد ه‌اند . این افراد  شیرینی خورهستند  و مواد  غذایی پر قند  و شیرینی د ر طول شبانه‌روز مصرف می‌کنند  یا با چای و نوشید نی خود  چند  حبه قند  یا چند ین خرما یا ... مصرف می‌کنند . همین قند  د ر کنار چای می‌تواند  چربی خون را به عد د  د وهزار نیز افزایش د هد ، بنابراین افراد  باید  میزان د ریافت قند  خود  را محد ود  یا حذف کنند . خود  من حد ود  سی و هشت سال است که مصرف قند  را برای خود م و خانواد ه‌ام حذف کرد یم، البته گاهی با توت خشک، کشمش یا خرما چای می‌خوریم، ولی قند  خالص حذف شد ه است. افراد  با کلسترول بالا علاوه بر حذف قند  و شکر باید  نوع گوشت، مرغ و ماهی و نحوه طبخ غذا را اصلاح کنند .

د ر سطح کشور رستورانی را که بتوان د ر آن غذای سالم بخوریم پید ا نمی‌شود ، چون چربی ذائقه پسند  است و د ر رستوران‌ها به وفور استفاد ه می‌شود . متاسفانه آشپزی د ر ایران فاجعه است و ما نیازمند یک تحول در فرهنگ آشپزی در کشورمان هستیم و آشپزخانه‌ها باید سلامت‌نگر شوند. آشپزی باید  بخار‌پز و فر‌پز یا کبابی باشد  و از سرخ کرد ن و مصرف روغن تا حد  ممکن پرهیز کرد . خوراک لوبیا، عد سی و ماش واقعاً برای افراد  با چربی خون بالا غذایی سالم است. افراد  د ارای کلسترول بالا پیش از ناهار و شام یک عد د  سیب بخورند  چون فیبر محلول د ارد  و مانع جذب کلسترول می‌شود  از سوی د یگر حبوبات بسیار مفید  است. مصرف میوه بیشتر و نان سبوس‌د ار توصیه می‌شود .

 بیشتربخوانید:

6روشی که اشتهای شما را باز می‌کنند

 

 

 

نظرهای متفاوتی برای مصرف تخم‌مرغ به علت کلسترول بالا و مضرات آن مطرح است. نظر شما چیست؟

د ر مورد  زرد ه تخم‌مرغ باید  گفت که زرد ه تخم‌مرغ موجب افزایش محسوس کلسترول نمی‌شود ، مگر اینکه بیش از حد  و با افراط مصرف گرد د . چربی جامد  زرد ه کلسترول را بالا می‌برد ، ولی کلسترول زرد ه تخم‌مرغ چون لیستین د ارد ، موجب بالابرد ن کلسترول خون بطور چشمگیر نمی‌شود . مصرف تخم‌مرغ برای افراد ی که چربی خون بالا د ارند  حد اکثر هفته‌ای سه عد د  است، ولی افراد  عاد ی روزانه می‌توانند  یک عد د  تخم‌مرغ مصرف کنند .

 

افراد  د ارای فشار خون باید  از چه اصول تغذیه‌ای پیروی کنند ؟

باید  نمک غذا را به حد اقل برسانند ، البته برخی می‌گویند  قرص کاهش فشار خون مصرف می‌کنند  که د ر پاسخ باید  بگوییم: د ارو موجب فشار به کلیه‌ها می‌شود . پس بهتر است د ر تغذیه بیشتر د قت کنیم.

شما غذا را بی‌نمک کنید  که به د وز پایین‌تر قرص و د ارو نیاز د اشته باشید . د ر کنار غذای بی‌نمک توجه کنید  که برخی سبزیجات فشار خون را بالا می‌برد  شامل: کرفس، کنگر، ریواس، چغند ر، برگ چغند ر، شلغم، اسفناج که باید  حذف کرد  یا مصرف آن را کاهش د اد ؛ چون سد یم د ر این سبزیجات بالا است.

برخی فکر می‌کنند  ریواس، چون ترش است کاهند ه فشار خون است، ولی این‌طور نیست. مثل پرتقال که‌ترش است، ولی قند  آن از لیمو شیرین کمتر نیست! گریپ‌فروت میوه خوبی است، ولی با احتیاط باید  مصرف کرد  و افراطی نباید  خورد .

د ر مورد  د یابت چه توصیه کلید ی می‌توان کرد ؟

د ر مورد  بیماران د یابتی اگرسه وعد ه غذای اصلی که می‌خورند  را به شش وعد ه با حجم کمتر تقسیم کنند ، بهتر قند  و چربی خود  را کنترل می‌کنند . یک بیمار د یابتی د ر معرض کبد  چرب و بالارفتن چربی خون است. بیمار د یابتی باید  چربی غذا را محد ود  کند ، قند  خالص را حذف و غذا‌ها و میوه‌های شیرین را به کمترین میزان مصرف برساند .

برای د یابتی موز، انگور، خربزه، طالبی، ملون، هند وانه که قند  بالایی د ارد  توصیه نمی‌شود  یا اگر مصرف می‌کنند  باید  د ر حد  رفع هوس باشد . د یابتی‌ها می‌توانند  این شش میوه را که قند  بالا د ارد ، سه ساعت با فاصله از غذای اصلی به مقد ار یک واحد  یا یک سهم (حد ود  یک لیوان پر) مصرف کنند .

 

موضوع تعیین جنسیت با کمک تغذیه از جانب شما به عنوان یکی از مباحث مطرح و مورد  بررسی طی سالیان اخیر بود ه است. لطفاً کمی د ر این خصوص بفرمایید .

د ر مورد  انتخاب جنسیت، د و ماه و د و پریود  یا ترجیحاً سه ماه و سه پریود  پیش از بارد اری باید  رژیم غذایی مورد  توجه و نظارت قرار گیرد . چون یون‌ها، روی اسید یته رحم تأثیر می‌گذارند . اگر خانم‌ها د و تا سه ماه قبل از بارد اری اقد ام به تنظیم یون و اسید یته واژن و رحم خود  بکنند ، معمولاً ثابت شد ه که تا هشتاد  د رصد  شانس رسید ن به جنسیت د لخواه وجود  د ارد . اید ه این نوع رژیم غذایی مربوط به کاناد ایی‌ها است؛ به همین خاطر د ر کاناد ا کلینیک‌هایی برای اجرای این تکنیک د ر تعیین جنسیت وجود  د ارد .

از آنجایی که برخی بیماری‌ها با جنبه وراثت ارتباط د اشته و جنس مرد  یا جنس زن را مبتلا می‌کند ، کلینیک‌هایی د ر کاناد ا تأسیس شد ه که قبل از لقاح و انعقاد  نطفه، به‌وسیله تغذیه و رژیم کمک می‌کنند  تا فرزند ی که از نظر جنسیت کمترین احتمال ابتلا به آن بیماری وابسته به ژن را د ارد  متولد  شود ؛ به عنوان مثال بروز یک بیماری بر اساس ژن د ر پسرها احتمال بیشتری د ارد  د ر نتیجه تلاش می‌کنند  که با رژیم غذایی، فرزند  آن زوج که مورد  بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند ، د ختر باشد ، چون احتمال آن بیماری د ر د ختران کم است. این موفقیت 80 د رصد  است؛ با تغییر رژیم غذایی و تنظیم د ر نسبت و نوع چربی‌های غذا، قند ‌ها، میوه‌ها و سبزی‌ها می‌توانند  به نتیجه د لخواه برسند .

  بیشتربخوانید:

اگر همیشه احساس گرسنگی می کنید، این مطلب را بخوانید!

 

 

د ر خصوص نقش تغذیه د ر بیماری کرونا چه نظر و توصیه‌ای د ارید ؟ آیا این بیماری به تغذیه ارتباط د ارد ؟

د ر مورد  این بیماری باید  گفت که متاسفانه د ر کشور با کمبود  ویتامین D د ر زنان و مرد ان شهر و روستای کشورمان مواجه هستیم. باید  بررسی لازم را انجام د هیم و اگر ماهانه یک قرص پنجاه هزار واحد ی ویتامین می‌خوریم، این‌کار را اد امه بد هیم، چون کمبود  ویتامین D خطر ابتلا به کرونا را بالا می‌برد . د یابت و مصرف قند  و شیرینی و شکر د رصد  احتمال ابتلا را بالا می‌برد . اگر د یابت د اریم باید  د ر این د وران اپید می به‌خصوص تلاش بیشتری برای کاهش قند  خون انجام د هیم. کمبود  ویتامین A هم مخاطره‌انگیز است.

خورد ن ویتامین C، جهت افزایش توان سیستم ایمنی بد ن ضروری و حیاتی است. معمولاً د ر زمان ابتلا توصیه به مصرف شیر و لبنیات نمی‌شود ، اما اگر فرد  سالمی هستید  و به کرونا مبتلا نشد ه‌اید  بهتر است بطور روزانه از لبنیات کم چرب استفاد ه کنیم. ویتامین B خیلی مهم است اگر فکر می‌کنید  که کمبود  د ارید  باید  به‌وسیله قرص‌های مکمل مصرف شود .

افراد ی که مبتلا شد ه‌اند  بهتر است سوپ و غذاهای سبک مصرف کنند . اگر اشتها د ارند  غذا بخورند  و اگر ند ارند  از مکمل‌های غذایی می‌توانند  مصرف کنند . مصرف سه نوع اسید  آمینه: آرژینین، گلوتامین، اچ ام بی، بسیار کمک‌رسان و حیاتی است. تغذیه صحیح، استراحت لازم و تحرک کافی را فراموش نکنید  تا سلامت باشید . با آرزوی بهبود  همه بیماران.

برچسب ها: رژیم غذایی، آشپزی، تغذیه سالم، دکتر سید علی کشاورز تعداد بازديد: 90 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز