Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
پنجشنبه 28 تیر 1403 - 08:51

موزه قاجار؛ عمارتی منحصر به فرد در تبریز

78 0
موزه قاجار؛ عمارتی منحصر به فرد در تبریز

موزه قاجار تبریز، خانه‌ای که در محله ششگلان تبریز، یکی از محله‌های قدیمی این شهر قرار گرفته و معروف به خانه قاجار می‌باشد.

م‍وزه دوره ق‍‍اج‍‍اری‍ه در ت‍ب‍ری‍ز از م‍‍ع‍دود م‍وزه ه‍‍ا‌ی ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی و م‍وض‍و‌ع‍‍ی در س‍طح ک‍ش‍ور اس‍ت ت‍‍اری‍خ اح‍د‌اث ع‍م‍‍ارت ام‍ی‍رن‍ظ‍ام گ‍روس‍‍ی ر‌ا ب‍‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه س‍ب‍ک م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی آن ب‍ه ع‍‍ه‍د ن‍‍اص‍ر‌ال‍دی‍ن ش‍‍اه ق‍‍اج‍‍ار ن‍س‍ب‍ت م‍‍ی د‌ه‍ن‍د. در ای‍ن خ‍‍ان‍ه ت‍‍اری‍خ‍‍ی ک‍ه ب‍ه ع‍ن‍و‌ان م‍وزه ق‍‍اج‍‍ار در س‍‍ال ۱۳۸۴ ر‌اه ان‍د‌از‌ی ش‍ده اس‍ت، ت‍‍الار‌ه‍‍ای‍‍ی ب‍ر‌ا‌ی ن‍م‍‍ای‍ش آث‍‍ار ب‍‍اف‍ت‍ه، چ‍ی‍ن‍‍ی، آب‍گ‍ی‍ن‍ه، س‍ک‍ه و اب‍ز‌ار وجود دارد.

 
 

عکس: ناصر غلامی هوجقان

تعداد بازديد: 78 تعداد نظرات: 0

ارسال نظر

 


فیلم روز
تصویر روز