Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 11:25

28
مرداد
تاثیر گیاهان دارویی بر پوست و مو (2)

تاثیر گیاهان دارویی بر پوست و مو (2)

در قسمت دوم مقاله تاثیر گیاهان دارویی بر پوست و مو، با کاربردهای تعداد دیگری از گیاهان از قبیل آویشن، گندم، جوانه، هاماملیس، چای سبز، دم اسب و ... در زیبایی آشنا می‌شوید.

آویشن: از آویشن به عنوان تقویت كننده و ضـدعفونی كننـده در فرآورده‌‌های مناسـب پوسـت‌هـای چـرب اسـتفاده می‌شود با توجه به مطالعات مختلف در منابع پزشكی و داروشناســی تعــدادی از گیاهــان از جملــه آویــشن شیرازی، حنا، سیر و بومادران فرآورده‌‌های گیاهی مؤثر بر سالك را دارند.

روغــن كتان (تهیه شده بــه روش سرد): حــاوی تركیبات مؤثری مانند اسید لینولئیك اسـت كـه بـرای محافظت و تقویت پوست، جلوگیری از بـروز چـروك و برطرف كردن بـسیاری از بثـورات جلـدی مـؤثر اسـت.

همچنین در تهیه بــسیاری از محصولات ویــژه  پوست‌های خشك و تیره به كار می‌رود. برای سوختگی و پوسته پوسته شدن پوست نیز مـی‌تـوان از روغـن كتـان استفاده كرد.

گندم (Wheat)، جوانــه و گــل گنــدم: حــاوی ویتــامین A-E اســت، آنتی اكسیدان بوده، نرم كننده و مرطوب كننـده اسـت و بــه علــت داشــتن پــیش‌ســاز ویتــامین A، ضدچروك می‌باشد.

هاماملیس: گیاهی است که در فرآورده‌های دارویی و آرایشی متعددی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و برای جلوگیری از بروز چـروك و تقویت پوست به كـار مـی‌رود.

از طرفـی بـه عنـوان  ضـد عرق كـاربرد داشـته و دارای خاصـیت ضـد التهابی ملایم می‌باشد و در درمان آسیب‌های خفیف زیر بغـل ناشی از عرق سوز شدن، مفید است .

چای: در طب سنتی از روغن درخت چای به عنوان داروی التیام بخش و ترمیم كننده زخم استفاده می‌كنند كه ضــدقارچ و ضــدعفونی كننــده اســت و جهــت ماســاژ پوست‌های معمولی و خشك مناسب اسـت.

ایـن گیـاه در تهیه لوازم آرایشی كـاربرد دارد. از طرفــی عــصاره چــای ســبز دارای اثــرات آنتی اكسیدان، مرطوب كننده، نـرم كننـده و ضـد چروك است. چای سبز پوست را در مقابل اشعه ماوراء بـنفش محافظت كرده و ضد پیری پوست است.

همچنین چای سبز و چای سفید نقش حفاظتی و مؤثری برای پوست در مقابل آفتاب دارند.

دم اسب: در طب سنتی به علت دارا بـودن سـیلیس آزاد، دارویی مؤثر در درمان زخم‌هـا بـه شـمار مـی‌رود. دمكرده دم اسب پوسـت بـدن را تمیـز، خـستگی را برطرف و از پیری زودرس و شلی پوست جلوگیری می‌كند.

هـمچنـین ایـن گیـاه در بـالا بـردن خاصـیت ارتجاعی و مقاومت پوسـت نقـش دارد و مـی‌توانـد در موارد مرگ سلولی اثر درمانی ترمیمی در بافـت ایجـاد كند.

كاكائو: دارای فعالیت آنتی اكسیدان و ضد التهاب مـی‌باشـد. ماده اولیه بسیاری از كرم‌هاست و به عنوان پاك كننده استفاده می‌شـود. از طرفـی خـوردن كاكـائو مـی‌توانـد پوست را در مقابل اشعه مـاوراء‌بـنفش حفاظـت كنـد.

همچنین كاكائو بر بهبود زخم تأثیر فراوانی دارد.

بومادران: گیاه بومادران دارای اثرات ضد التهابی بـوده و بـرای درمان التهابات پوستی، زخم‌ها و سوختگی‌هـا اسـتفاده می‌شود.

بومـادران بـرای تهیـه كـرم یـا لوسـیون‌هـای محافظ آفتاب به كار رفتـه و در تركیـب لوسـیون‌هـای مخصوص رفـع شـوره سـر از آن اسـتفاده مـی‌شـود همچنین این گیاه در التیـام زخـم سـالك نیـز بـه كـار می‌رود.

بابونه: گونه‌‌های مختلفی دارد كـه در تهیـه انـواع كــرم، لوســیون، شــامپو، صــابون‌هــای مخــصوص و فرآورده‌های ویژه حمام استفاده می‌شود. روغن بابونه را مــی‌توان بــرای تهیــه كــرم‌هــای مرطــوب كننــده و نرم كننده صورت به كـار بـرد. بـرای محافظـت پوسـت، برطرف كردن جوش و التهابات جلدی، چربی و شوره ســر مــؤثر اســت. بابونــه در التیــام زخــم كــاربرد دارد. بیشترین كاربرد پوستی بابونـه، از بـین بـردن خـارش، التهاب و ضایعات پوستی است.

گل همیشه بهار: ضد التهاب بوده و جهـت درمـان زخـم‌هـا و التیـام پوست به ویـژه در سـوختگی‌هـا تـأثیر زیـادی دارد. در استحكام پوست نقش داشته و پوست را در برابر آفتاب و اشعه ماوراء بنفش محافظت می‌كند. مرطـوب كننـده بوده و در تهیه لوازم آرایشی استفاده می‌شود.

هوفاریقون (گل راعی): و عصاره قرمزرنگـی كـه از آن به دست می‌آید، در تهیه فرآورده‌های آرایشی ویژه پوست‌های چرب و برای درمان عوارض مختلف پوسـت مثل ضایعات پوستی زونا و تقویت پوسـت‌هـای خـسته به كار می‌رود.

جهت جلوگیری از بـروز چـروك زودرس پوست مؤثر است و موجب لطافت و شفاف شدن پوست می‌شود. از هوفـاریقون بـرای تمیزكـردن پوسـت‌هـای چرب استفاده می‌شود.

این گیاه ترمیم كننده زخم‌هـا بــوده و اثــرات آنتــی باكتریــال داشــته و در درمــان سوختگی‌ها و آفتاب سوختگی كاربرد دارد، به طوری‌ كه در یك مطالعه مشخص شده است پماد حاوی عصاره گلهای هوفاریقون علاوه بر آثـار آنتـی سـپتیك باعـث درمان سریع‌تر سوختگی شده است. عـلاوه بـرایـن در ترمیم التهابات پوستی و سرطان پوست به كار می‌رود زیتون (Olive) ویتامین A و E دارد و آنتـی اكـسیدان، ضـدالتهاب، التیام بخش، مرطـوب كننـده و ضـد خارش اسـت و اثـر زیادی بر روی سوختگی‌های پوستی دارد. پوست را در برابر نورآفتاب و اشعه ماوراء‌بنفش محافظت میكند.

نارگیل (Coconut): حاوی اسـید میریستیك بوده و در تهیه فرآورده های آرایشی به عنوان نرم كننده، مرطوب كننـده و پاك كننده كاربرد دارد.

پوست را در برابـر آفتـاب و اشعه ماورا بنفش محافظت می‌كند و در ترمیم زخم‌هـا نیز به كار می‌رود. بـادام تلـخ دارای فعالیت آنتی اكسیدانی اسـت و بـادام شـیرین و روغـن فندق به عنوان نرم كننده، مرطوب كننده و پاك كننده در فرآورده‌هـای مخصوص پوسـت‌هـای خشك مـورد استفاده قرار می‌گیرند.

آب گوجه‌فرنگی: در تهیه بسیاری از كرم‌ها، لوسیون‌هـا و فـرآورده‌هـای آرایـشی جهت لطافت، زیبایی، پاكسازی و تقویت پوست به كـار رفته و از بروز چین و چـروك‌هـای زودرس جلـوگیری می‌كند.

گیاهان دارویی زیادی می‌توانند در پیشگیری و درمان بیماری‌های پوستی نقش داشته و استفاده از آنها چه به‌صورت سنتی و چه در تهیه فرآورده‌های دارویی و آرایشی مورد استفاده قرار گیرد.

به‌دنبال تحقیقات مختلف روی گیاهان متعدد، اثرات تعداد زیادی از آنها از نظر علمی اثبات شده که می‌توان از این اطلاعات جهت تولید فرآورده‌های دارویی و آرایشی استفاده کرد.

 

 

برای خواندن بخش اول -تاثیر گیاهان دارویی بر پوست و مو- اینجا کلیک کنید.

 

برچسب ها: چای سبز، گیاه درمانی، پوست و مو، دم اسب، آویشن، همیشه بهار، گیاهان دارویی و زیبایی، روغن کتان، بومادران، هوفاریون تعداد بازديد: 1235 تعداد نظرات: 0

نظر شما در مورد این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز