Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
چهارشنبه 10 آذر 1400 - 00:10

6
اسفند
نقش تغذیه در پیشگیری از سکته مغزی

نقش تغذیه در پیشگیری از سکته مغزی

ایسکمی به معنای کاهش اکسیژن‌رسانی به بافت مغز می‌باشد  و معمولاً به علت انسد اد  یک رگ خونی د ر مغز ایجاد  می‌گرد د . این انسد اد  می‌تواند  به علت فشار خون بالا و د ر نتیجه تصلب شرایین (آرترواسکروزیس) باشد 

الهام کریمی- کارشناس ارشد تغذیه

 

تحریریه زندگی آنلاین :

انواع سکته مغزی

1) سکته ایسکمیک

2) سکته هموراژیک

3) سکته زود گذر ایسکمیک یا T.I.A

 

 ایسکمی به معنای کاهش اکسیژن‌رسانی به بافت مغز می‌باشد  و معمولاً به علت انسد اد  یک رگ خونی د ر مغز ایجاد  می‌گرد د . این انسد اد  می‌تواند  به علت فشار خون بالا و د ر نتیجه تصلب شرایین (آرترواسکروزیس) باشد  و بر اثر ترومبوز (حرکت – لخته خون یا آمبولی) به مغز سبب ایجاد  سکته مغزی می‌شود .

 بیشتربخوانید:

چه ارتباطی بین قند خون بالا و سکته است

 

 

علائم هشد ار د هند ه

1- احساس بی‌حسی یا ضعف د ر صورت، بازو یا یک طرف بد ن

2- مشکل ناگهانی د ر د ید  د ر یک یا هر د و چشم

3- مشکل ناگهانی د ر د رک مفاهیم یا صحبت کرد ن

4- احساس سرگیجه یا عد م تعاد ل ناگهانی

5- احساس سرد رد  ناگهانی بسیار شد ید  و بد ون علت مشخص

 

مواد  غذایی مفید  د ر جلوگیری از سکته مغزی

د ر تحقیقات جد ید  د انشمند ان به این نتیجه د ست یافته‌اند  که عصاره آلبالو یا همان آب آلبالو د ر جلوگیری و پیشگیری از سکته مغزی نقش بسزایی د ارد . چرا که از تصلب شرایین جلویگری کرد ه و باعث گشاد  شد ن عروق خونی می‌گرد د  و د ر واقع مثل یک آسپرین طبیعی نقش بازی می‌کند .

 سیر: مصرف سیر به خاطر د اشتن ترکیبات گوگرد ی باعث جلوگیری از لخته شد ن خون و آمبولی می‌گرد د . با توجه به این که 80 د رصد  از سکته مغزی به د لیل انسد اد  عروق خونی است، سیر د ر جلوگیری از این پیشامد  نقش مهمی را بازی می‌کند .

بیشتربخوانید:

11علامت هشداردهنده حمله کرونا به قلب و عروق

 

 

 گرد و: گرد و به د لیل د اشتن چربی مناسب برای بد ن از رسوب کلسترول L.D.L جلوگیری می‌کند  و به طور غیرمستقیم د ر پیشگیری از سکته مؤثر است. مصرف روزانه 30 گرم گرد و بسیار مفید  می‌باشد .

 پرتقال: پرتقال به علت د اشتن پکتین و پتاسیم برای فشار خون و جلوگیری از سکته مغزی بسیار مؤثر و مفید  می‌باشد .

 ماهی سالمون: منابع غنی امگا-3 با جلوگیری از افزایش L.D.L د ر جلوگیری از این عارضه کمک بسزایی می‌نمایند .

 کلم پیچ: کلم پیچ به د لیل د اشتن آنتی‌اکسید ان‌های مختلف و ویتامین E و ماد ه لوتئین مانع از تصلب زود  هنگام شرایین می‌شود .

 شکلات تیره (شکلات تلخ): به خاطر وجود  منیزیم، باعث کاهش فشار خون و خواه ناخواه جلوگیری از سکته مغزی و حمله‌های قلبی می‌شود .

 جو د وسر: به خاطر د اشتن فیبرهای محلول باعث کاهش کلسترول خون می‌شود  و د ر نتیجه ریسک هر د و سکته مغزی و قلبی را پایین می‌آورد .

 انار: آب انار به خاطر د اشتن آنتی‌اکسید ان‌های مختلف، مانع تجمع پلاک د ر د یواره رگ‌ها و جلوگیری از سخت شد ن د یواره رگ‌ها می‌گرد د .

 موز: این ماد ه غذایی به د لیل د اشتن مقاد یر زیاد  پتاسیم از بروز حملات مغزی و قلبی جلوگیری می‌کند .

 سیب و گلابی: این د و میوه به خاطر د اشتن منابع زیاد  پکتین، د ر کاهش کلسترول L.D.L و افزایش کلسترول خون H.D.L نقش بسزایی د ارند  و د ر پیشگیری از سکته مغزی حائــز اهمیت می‌باشند .

 منابع غنی از کلسیم: شیر، ماست، پنیر و لبنیات، عموماً و بیشتر کم‌چرب.

 استفاد ه از سس‌های خانگی: به جای استفاد ه از سس‌های آماد ه و پرچرب د ر بازار و

مایونزها، سعی کنید  سس‌های سالم و خانگی تهیه کنید .

 خورد ن میوه‌ها و سبزیجات: سیب‌زمینی، موز، گوجه‌فرنگی، آلو، انواع طالبی، سویا و لوبیاهای روغنی، غذاهای سرشار از منیزیوم مثل اسفناج، رژیم حاوی کاهو و هویج و سبزیجات برگ سبز و روغن‌های سالم سرشار از امگا-3.

 رژیم مد یترانه‌ای مثال خوب و مناسبی از یک برنامه غذایی سالم برای پیشگیری و جلوگیری از سکته مغزی می‌باشد .

 عد م استعمال د خانیات و سیگار و مشروبات الکلی نقش موثری د ر جلوگیری از سکته مغزی د ارا می‌باشند .

 لیمو خطر سکته مغزی را کاهش می‌د هد .

 

بنابر تحقیقات جد ید ، افراد ی که بیشتر موز مصرف می‌کنند ، به صورت قابل توجهی کمتر د چار سکته می‌شوند ، چرا که موز منبع غنی پتاسیم است و پتاسیم یک عامل مؤثر د ر پیشگیری از ایسکمی می‌باشد .

 

نقش تغذیه و مواد  غذایی د ر پیشگیری از این عارضه

نباید های خوراکی د ر سکته مغزی

 عد م استفاد ه از نمک د ر غذا: تا حد  امکان نمک د ر غذا کمتر استفاد ه کنیم.

 د ر نوشید ن قهوه ملاحظه کنید  و سعی کنید  بیشتر از د و فنجان د ر روز ننوشید .

  د ر هفته 2 تا 3 ساعت و ورزش هوازی به جلوگیری از سکته مغزی و پیشگیری از حمله‌های قلبی کمک بسیار موثری می‌کند . بنا بر تحقیقات، یوگا د ر جلوگیری از سکته مغزی کمک بسزایی می‌کند  و همچنین ورزش پیلاس نقش بارزی د ر جلوگیری از ایسکمی د ارد .

 خورد ن گوشت قرمز زیاد  و چربی‌های اشباع مثل کره و چربی جامد  زمینه‌ساز بروز سکته مغزی است.

 چه افراد ی بیشتر د ر معرض سکته مغزی هستند ؟

افراد ی که د ارای بیماری‌های زمینه‌ای مثل کبد  چرب و د یابت نوع 2 می‌باشند ، بیشتر از بقیه مستعد  سکته مغزی می‌باشند . افراد  چاق و د ارای اضافه وزن

د رجه 2 و د رجه 3 بیشتر د ر معرض سکته مغزی می‌باشند .

افراد ی که د ارای سطح کلسترول L.D.L بالا هستند ، مستعد  ابتلا به سکته مغزی می‌باشند . علاوه بر این مسائل توارث، ژنتیک، سابقه ابتلا و سن و جنس هم می‌توانند  بر بروز سکته مغزی تاثیر‌گذار باشند . بررسی‌ها نشان د  اد ه‌اند  که مرد ان بیشتر به سکته مغزی مبتلا می‌شوند .

 ارتباط کلسترول بد  (L.D.L) و سکته مغزی

با افزایش کالری د ریافتی و با خورد ن کره و روغن‌های اشباع، کلسترول بد  (L.D.L) بالا می‌رود . L.D.L و راد یکال‌های آزاد  اکسید ه و باعث تصلب شرایین می‌شوند  و ریسک سکته مغزی را بالا می‌برند .

با خورد ن میوه و سبزی و افزایش آنتی‌اکسید ان‌ها از اکسید ه شد ن L.D.L و راد یکال‌های آزاد  و تصلب شراین جلوگیری کرد ه و ریسک سکته مغزی را کاهش می‌د هیم. د ر پایان، امید اورم د ر این مختصر توانسته باشم کمکی به خوانند گان محترم و عزیز مجله د نیای تغذیه کرد ه باشم که جهت پیشگیری و جلوگیری از ایسکمی بتوانند  قد م‌های مهمی برد ارند .

 بیشتربخوانید:

کرونا قلب را هدف می‌گیرد

کرونا به کدام اعضای بدن آسیب جدی می‌زند؟

 

برچسب ها: سکته مغزی، علائم سکته مغزی، سکته تعداد بازديد: 205 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز